מלונות ואכסניות בקרבת בית חב''ד


מלונות ואכסניות בקרבת בית חב''ד

לחיצה על שם המלון / אכסניה תנתב אתכם לאתר הבוקינג

    שם המלון / אכסניה
      מרחק מבית חב"ד 
           שבת וכשרות   כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
 יש מפתח ידני לשבת אדלר - חרדי אירוח 447976913978
   כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
 יש מפתח ידני לשבת
   כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
חלק מהמוצרים כשרים  |  
יש מפתח ידני לשבת כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
 כשר | יש מפתח ידני לשבתכ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
מלון דירות Golders Green Serviced Apartments

כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
  יש מפתח ידני לשבת
Central Hotel Golders Green


כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
 יש מפתח ידני לשבתכ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
ויזל - חדרי אירוח 

447490174123

כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
יש מפתח ידני לשבת
   כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
 יש מפתח ידני לשבת   כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
 יש מפתח ידני לשבתGolders Green Hotel


כ 10 דקות הליכה מבית
חב''ד הקהילה הישראלית
Holiday Inn Express London Golders Green


   כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
   כ 30 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
   כ 15 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית
 יש מפתח ידני לשבת   כ 30 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית

כשר | יש מפתח ידני לשבתGolders Green Serviced 
Apartments  
  
 כ 10 דקות הליכה מבית חב''ד הקהילה הישראלית

  יש מפתח ידני לשבת