בלוג #שבועות מתן תורה מלאכים


רעיון והשראה מתוך שעת התלמוד והפרשה | הלימוד השבועי של הישראלים עם הרב שניאור גליצנשטיין